תביעות רכוש

תביעות רכוש

חוק יחסי ממון, שנחקק בשנת 1973 קובע שנכסים שנצברו במהלך תקופת הנישואין יחולקו באופן שווה בין בני הזוג במקרה של גירושין, ולכן כל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין ייחשב כרכוש משותף ויחולק באופן שווה בין שני בני הזוג במקרה של גירושין ופרידה.

חוק זה מתייחס לא רק לדירת המגורים המשותפת ולרכוש פיזי, אלא גם לזכויות הסוציאליות שנצברו במהלך החיים המשותפים (קרן פנסיה, קופות גמל, פיצויי פרישה, ועוד).
כאשר אחד מבני הזוג הוא בעל עסק, העסק ייחשב כרכוש משותף. אותו הדין חל גם על ״נכסי קריירה״: אופציות, מניות וכדומה.

חשוב לדעת שגם כאשר רק אחד מבני הזוג עבד, הזכויות שצבר במסגרת מקום העבודה ייחשבו כרכוש משותף ויחולקו באופן שווה.

מיותר לציין שהסדרת חלוקת הרכוש מעוררת מחלוקות ומאבקים רבים.
החלוקה אמנם אמורה להתבצע בהתאם לחוק ולפסיקה, אך יש לא מעט ״תחומים אפורים״ שעליהם ניטש המאבק בין הצדדים.
כל החלטה כרוכה בהשלכות כלכליות ארוכות טווח שיקבעו את מצבו הפיננסי של כל אחד מבני הזוג וילוו אותו למשך שנים ארוכות.

לציין שזוגות שנישאו לפני חקיקת חוק יחסי ממון, רכושם יתחלק על פי “חזקת השיתוף”.

משרדנו מתמחה בניהול תביעות רכוש מורכבות, תוך נקיטה בדרכי הפעולה היצירתיות ביותר. אנו מתחייבים להפעיל את מכלול הכלים המשפטיים על מנת להשאיר ברשותכם נתח נרחב ככל האפשר מהרכוש שהשגתם בעמל רב לאורך השנים.