צוואות וירושות

מהי צוואה?

צוואה מהווה כלי משפטי בעל עוצמה רבה, שכן מאפשר למצווה לשלוט ברכושו ובאופן חלוקתו גם לאחר פטירתו. צוואה כוללת בתוכה 3 אלמנטים עיקריים – זהות היורשים, חלוקת נכסים והתניות המצווה על היורשים לשם קבלת הירושה. בעזרת האלמנטים הללו וככלל, כלי הצוואה מאפשר הטבה מקסימלית עם המצווה ועם יורשיו, שכן מעביר את רצונותיו בצורה המדויקת ביותר. האדם שעורך את הצוואה צריך לעשות זאת מרצונו החופשי, ללא לחץ, תלות, איום וכפייה.

משרדנו, סגל בן צור, מתמחה בניסוח צוואה באופן מדויק כאשר בראש מעייננו שימת הלב על רצון המצווה ושיקופו ליורשיו. בנוסף, מחד כתיבת ועריכת צוואות ללקוחותינו ומאידך התגוננות בפני התנגדות לצוואות מאפשר לנו לייעץ ללקוחותינו כיצד ניתן למנוע התנגדות כבר בזמן עריכת הצוואה.

כיצד עורכים צוואה?

כיום, לערוך ולחתום על צוואה זה ארוע שכיח ומקובל וכל אדם יכול לעשות זאת ללא קושי. אם הצוואה פשוטה, ברורה, ולא נראה שיהיה מישהו שיתנגד אליה לאחר מות המצווה, הרי ניתן לכתוב צוואה בכתב יד, לחתום עליה כולל תאריך וכותרת “צוואה” והנה יש לך צוואה כשרה (אולם יהיה קל “לתקוף” אותה בבימ”ש). ככל שהצוואה תהיה יותר מורכבת, כאשר יש לך רכוש רב, ילדים קטנים, ואולי אף נראה שתהיה התנגדות לרצונך ביום קיום הצוואה, הרי כדאי ורצוי להגיע למשרד עורך דין מומחה ולכתוב ולערוך צוואה עם שני עדים, בצורה מסודרת, אחראית ושקולה (שיהיה קשה לתקוף אותה).

לעיתים נראה לך שהבן לא יתנגד לרצונך, אולם ברגע האמת לאחר לכתך לבית עולמך מתחילות הבעיות והסכסוכים בין ילדיך לגבי עזבונך, ולכן המלצתנו להגיע אלינו ואנו נדאג לכתוב לך צוואה מסודרת, אחראית ונכונה שההתנגדות כלפיה לא תהיה קלה ואף ההתנגדות תדחה על ידי בית המשפט הנכבד.

מנסיוננו, יש לציין שהורים לילדים קטנים מחוייבים לערוך צוואה מסודרת, ואף אם אין להם רכוש, למקרה חלילה וילכו לבית עולמם. בצוואה יכתבו בדיוק רב כיצד ירצו שילדיהם יתחנכו ומי בעצם יהיה האפוטרופוס על ילדיהם ועוד הוראות מאוד חשובות.

עוד נדגיש, אם אחד מהזוכים ברכושך נמצא בקשיים כלכליים, ואולי אף בהליך חדלות פרעון, ואף אם אחד מהזוכים הינו בלתי כשיר, תגיעו אלינו על מנת לתכנן את הצוואה בצורה מתאימה ונכונה שלא ירמסו זכויות הזוכים.

מה קורה כאשר מנוח לא מותיר אחריו צוואה?

חוק הירושה בישראל קובע, כי כאשר המנוח לא הותיר אחריו צוואה, העזבון שלו יתחלק על פי דין. כלומר, חלוקת העזבון נקבעת בהתאם לחוק הירושה על פי דין, מבלי להתחשב ברצונותיו של המנוח. לכן, כל אדם שמעוניין בחלוקה שונה מהחלוקה שנקבעה על פי דין צריך לכתוב צוואה. נוסף על כך, ברירת המחדל הקבועה בחוק איננה מתייחסת למקרים שונים בהם יש סוגיות משפחתיות כאלו ואחרות הדורשות התערבות ספציפית (למשל ילדים בעלי מוגבלויות וכו’). כיוצא מכך, במקרים אלו רצוי לנסח צוואה מפורטת ולא להסתמך על ברירת המחדל המנויה בחוק. לפיכך, כאשר אדם לא מעוניין שירושתו תעבור למקורב שלו, כפי שהחוק מורה, הוא חייב לערוך צוואה ולצוות את רכושו כרצונו הבלעדי.

מי הם היורשים על פי חוק הירושה?

(1) מי שהיה במות המוריש בן זוגו.
(2) ילדי המוריש וצאצאיאם (ילדיו ונכדיו), הוריו וצאצאיהם (הוריו ואחיו), הורי הוריו וצאצאיהם (סבו וסבתו ודודיו).

מהו סדר העדיפויות בין קרובי המוריש?

ילדי המוריש, קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו.

איזה סוגי צוואות יש?

בישראל קיימים ארבעה סוגים של צוואות בעלות תוקף משפטי:

1. צוואה בכתב יד; סעיף 19 לחוק הירושה, צוואה זו כולה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה לרבות חתימה ותאריך. בצוואה יפרט המצווה מה רצונו שיעשה ברכושו לאחר לכתו לבית עולמו. מומלץ לעדכן קרוב אישי שקיימת צוואה מסוג זה, ואו להפקיד אותה ברשם הירושות.

2. צוואה בפני עדים; סעיף 20 לחוק הירושה, זוהי הצוואה השכיחה ביותר כיום, גם היא מחייבת כתב אך איננו חייב להיות כתב יד (מומלץ להקלידה ולהדפיסה) ובלבד שהמצווה חתום עליה בנוכחות 2 עדים שאינם יורשים של המצווה. רצוי מאוד שעורך הדין שכתב את הצוואה יהיה עד של הצוואה. ניתן להפקיד צוואה זו אצל רשם הירושות אבל זו לא חובה.

3. צוואה בפני רשות; סעיף 22 לחוק הירושה, זוהי צוואה שמוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו (שופט, דיין, רשם וכו’). כיום השימוש בכך נעשה בעיקר בצוואה בפני נוטריון, אשר מעלה את הדרישות על הכתב ואיננה דורשת חתימת המצווה.

4. צוואה בעל פה (שכיב מרע); סעיף 23 לחוק הירושה, צוואה זו איננה שכיחה, בדר”כ משמשת במצבי סכנת חיים אובייקטיבים וסובייקטיביים של המצווה. צריך לעלות על הכתב, או אפילו ניתן לצלם בוידאו את המצווה שנכנס לבית החולים ומרגיש שימיו ספורים והוא “לא יצא מהמחלה” יחד עם עד נוסף (ובסך הכל שני עדים), לשאול את המצווה למי הוא מוריש את רכושו, ולהפקיד לאלתר את צוואתו ברשם הירושות. ככלל הצוואה תהיה בתוקף 30 ימים, אולם ככל שהאדם עדיין נמצא בסכנת חיים כך גם צוואתו בע”פ תשאר בתוקף. משרדנו טיפל בצוואות שכיב מרע והינו מומחה בתחום זה.

בישראל קיימים ארבעה סוגים של צוואות בעלות תוקף משפטי:

1. צוואה בכתב יד; סעיף 19 לחוק הירושה, צוואה זו כולה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה לרבות חתימה ותאריך. בצוואה יפרט המצווה מה רצונו שיעשה ברכושו לאחר לכתו לבית עולמו. מומלץ לעדכן קרוב אישי שקיימת צוואה מסוג זה, ואו להפקיד אותה ברשם הירושות.

2. צוואה בפני עדים; סעיף 20 לחוק הירושה, זוהי הצוואה השכיחה ביותר כיום, גם היא מחייבת כתב אך איננו חייב להיות כתב יד (מומלץ להקלידה ולהדפיסה) ובלבד שהמצווה חתום עליה בנוכחות 2 עדים שאינם יורשים של המצווה. רצוי מאוד שעורך הדין שכתב את הצוואה יהיה עד של הצוואה. ניתן להפקיד צוואה זו אצל רשם הירושות אבל זו לא חובה.

3. צוואה בפני רשות; סעיף 22 לחוק הירושה, זוהי צוואה שמוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו (שופט, דיין, רשם וכו’). כיום השימוש בכך נעשה בעיקר בצוואה בפני נוטריון, אשר מעלה את הדרישות על הכתב ואיננה דורשת חתימת המצווה.

4. צוואה בעל פה (שכיב מרע); סעיף 23 לחוק הירושה, צוואה זו איננה שכיחה, בדר”כ משמשת במצבי סכנת חיים אובייקטיבים וסובייקטיביים של המצווה. צריך לעלות על הכתב, או אפילו ניתן לצלם בוידאו את המצווה שנכנס לבית החולים ומרגיש שימיו ספורים והוא “לא יצא מהמחלה” יחד עם עד נוסף (ובסך הכל שני עדים), לשאול את המצווה למי הוא מוריש את רכושו, ולהפקיד לאלתר את צוואתו ברשם הירושות. ככלל הצוואה תהיה בתוקף 30 ימים, אולם ככל שהאדם עדיין נמצא בסכנת חיים כך גם צוואתו בע”פ תשאר בתוקף.

משרדנו טיפל בצוואות שכיב מרע והינו מומחה בתחום זה.

מהי צוואה הדדית בין בני זוג?

זוהי צוואה בו בני זוג מורישים אחד לשני את רכושם בפטירת אחד מבני הזוג, תוך הוראות מה לעשות עם הרכוש לאחר ששניהם הולכים לבית עולמם. ניתן לערוך אותה בצוואה אחת, או בשני מסמכים נפרדים. השכיח בצוואות אלו היא הוראה שלאחר לכתם של בני הזוג, העזבון יעבור לידיי ילדיהם.

יש להדגיש שהצוואות לא חייבות להראות “כראי”, וניתן לצוות כראות עינהם.

כאשר עורכים צוואה שכזו, בן הזוג שנשאר בחיים צריך להתנהל על פי הוראות הצוואות ההדדיות שנכתבו שעה שהצדדים היו בחיים. ככל שבן הזוג הנותר בחיים לא מעוניין להתנהל על פי הצוואות המשותפות הרי יצטרך להחזיר את כל הרכוש לעזבון, והעזבון יחולק על פי דין. כפועל יוצא מכך, ישנה חשיבות רבה לצורה בה עורכים צוואה הדדית.
על מנת לבטל צוואה הדדית בזמן שהצדדים עדיין בחיים, יש להעלות על הכתב את הדרישה לביטול הצוואה, וזה בעצם היתרון בעריכתה שהצד השני מעודכן על ביטול צוואה.
ביטול צוואה הדדית שכיח במקרים בו הצדדים מתגרשים.

במקרים רבים משרדנו ממליץ לערוך צוואות הדדיות לבני זוג, אולם בדיוק ואחריות מרבית על מנת להמנע מתקלות והתנגדויות לצוואות הדדיות.

מי יכול לצוות?

כל אדם מעל גיל 18, אשר כשיר לצוות, ויודע להבחין בטיבה של הצוואה.

מי פסול לרשת?

מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למות. מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת. יודגש, מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.

האם ידוע בציבור יורש את בן זוגו?

התשובה בוודאי! ידוע בציבור ירש את בן זוגו, אולם אם אחד מהם הינו עדיין נשוי, הרי הנותר בחיים לא יכול לרשת את המנוח ולכן חשוב מאוד לערוך צוואה ולקבוע מראש מי ירש כמה ובאיזו צורה.

לפיכך, יש משמעות גדולה לכתוב צוואה במקרה ובני הזוג פרודים וגם בשעה שמחליטים להפרד ולהתגרש כדין יש לכתוב צוואה לאלתר, כי הליכים משפטיים עלולים לקחת זמן רב עד מתן הגט!

האם ילד מאומץ יכול לרשת את הוריו המאמצים?

התשובה בוודאי! ילד מאומץ כדין ירש את הוריו ואף ילדי המאומץ יורשים כדין. אולם ילד מאומץ אינו יורש את קרובי המאמץ.

האם המדינה יורשת את המנוח?

כאשר אין קרובים למנוח הרי המדינה תירש את המנוח.

מהי חוות דעת פסיכוגריאטרית? ומתי כדאי להצטייד בכזו?

חוות דעת פסיכוגריאטרית הינה חוות דעת רפואית שנכתבת ונערכת על ידי רופא מומחה, ומוצמדת לצוואה להוכחה שהאדם שעורך וחותם צוואה הינו כשיר ויודע בהחלט על מה הוא חותם.

חוות דעת שכזו תחזק את חוקיות וכשרות הצוואה במקרה של התנגדות לצוואה.

מתי כדאי להצטייד בחוות דעת כזו? כאשר עורך הצוואה הינו איש מבוגר ו/או כאשר האדם חולה (דוגמה מחלת הפרקינסון) אולם בהחלט כשיר קוגנטיבית להחליט על רכושו ומי ירש אותו.

משרדנו יודע להמליץ מתי כדאי להצטייד בחוות דעת שכזו ומתי אין צורך, ואף להתאים את הרופא המומחה הספציפי למצווה.

דרכים לשריין את רצון המצווה בצוואה

ישנם כמה מנגנונים שונים להעברת הצוואה מהמצווה ליורשיו, כאשר כל אחד מהם תפקידו לשקף בצורה המיטבית את רצון המצווה בכתב הצוואה;

יורש אחר יורש – הוראה בה מצווה הצוואה יכול להחליט מי מקבל את עזבונו כאשר היורש הראשון נפטר לאחר קבלת הירושה. כלומר, מעין הבטחת עזבון מאחד לשני כאשר הראשון הולך לבית עולמו השני ירש עזבון זה. כלומר הבטחה כי לאחר פטירת הראשון השני יהיה זכאי לקבל את הירושה.

יורש במקום יורש – מצב בו האדם הרשום בצוואת המצווה נפטר לפני המצווה, או פסול מלרשת מסיבות שונות, הוראה של יורש במקום יורש מגדירה מי יירש במקומו.

יורש על תנאי מפסיק – ניתן להגביל את הזכות לרשת את המצווה בהתקיים תנאי או הפרת התנאי שבוחר המצווה. למשל תנאי זוגיות, לפיו ניתן להפסיק/ לקיים את זכויות היורשים אם הזוכה לא יערוך הסכם ממון עם בת זוגו וכדומה. התנאי חייב לעמוד בתקנת הציבור.

יורש על תנאי – מונח זה מבטא התחייבותו של יורש לתנאים מסוימים בכדי לקבל את זכותו בצוואה. תנאים אלו מגוונים, למשל תנאי זמן אשר מגביל את הזמן בו יכול אדם לטעון את זכותו לירושה.

תניית סילוקין בצוואה – זוהי הוראה המנשלת יורש אשר לא עומד בתנאי הצוואה, תנייה שכיחה הינה לנשל יורש השוקל להתנגד לצוואה.

מדוע חשוב לכתוב צוואה באמצעות עורך דין?

צוואה מסודרת מעגנת באופן פורמלי את חלוקת הרכוש ומסייעת במניעת מחלוקות, סכסוכים מורכבים ותביעות משפטיות בין בני המשפחה. עורך דין מומחה גם ידע לתת מענה לאופן החלוקה בין אם זה בצורה “מנה”, בין אם זה בצורה חלוקתית של חלק מהעזבון כולו.

מהי מנה? נכס ספציפי שמורישים לזוכה.

מהו חלק יחסי מעזבון? כאשר העזבון מחולק בין היורשים על פי אחוזים.

צוואה שנערכת ע״י משרד עורכי דין שזהו תחום מומחיותו מתאפיינת גם בתכנון נכון של חלוקת המשאבים הפיננסיים, תוך התחשבות בשיקולי מס והבנה מתי נכון לצוות מנה ומתי נכון לצוות חלק יחסי מהעזבון.

לכתיבת הצוואה יש משמעויות כבדות משקל לא רק במה שקשור לפן הכלכלי. היא יכולה לכלול גם החלטות של המנוח בסוגיות הנוגעות לעניינים משפחתיים, לרבות ילדיו הקטינים ואופן גידולם, הקמת קרן נאמנות לטובת קטינים, מי יטפל בקטינים? באיזה אופן? היכן? חינוך הקטינים וכדומה.

חשוב לציין, שצוואה שנערכת על ידי עורכי דין אשר בקיאים ומיומנים בעריכת צוואות, באופן מדויק ותקין, יהיה קשה מאוד לתקוף אותה בבית המשפט, בית המשפט הנכבד יתייחס בראש ובראשונה לרצון המצווה וינסה להבין דרך הצוואה מה המצווה רצה, ומשם גם חשיבות עריכתה במשרד עורכי דין, שידע לכתוב בגוף הצוואה הוראות המצווה באופן ברור תוך הבנה כיצד בית המשפט הנכבד יפרש את הכתוב.

משרדנו סגל בן צור מתמחה בניסוח צוואה ע”פ רצון המצווה, בחשיבה אסטרטגית שתבטא את רצון המצווה, בהבנה כיצד בית המשפט הנכבד יפרש את הצוואה ואת רצון המצווה במידה ותהיה התנגדות על צוואה זו וכמובן תכנון מיסוי מדויק.

האם אתה יכול לבטל צוואה בעודך בחיים?

בוודאי שכן. ניתן לערוך צוואה חדשה ולציין שהצוואה הישנה שערכת בטלה וזה בתנאי שאתה כשיר לערוך צוואה חדשה. איש לא צריך לדעת על כך, על ביטול הצוואה. זה אישי וזו זכותך. הסייג לכך, ככל שתערוך ותחתום על צוואות חדשות זה יעלה שאלות בפני בית המשפט הנכבד, האם לא היית נתון להשפעה בלתי הוגנת שגרמה לך לשנות את דעתך חדשות לבקרים.

במקרה של ביטול צוואה הדדית צריך לשלוח מכתב לצד השני ולהודיע על ביטולה וזה בעצם היתרון בעריכתה שהצד השני מעודכן על ביטול צוואה.

איך מצווים כשיש נכסים שנמצאים בחו"ל?

מצווה שיש לו נכסים בחו”ל צריך לקחת בחשבון שישנם מדינות שחוק הירושה במדינות אלו, יגבר על צוואתו שנחתמה בארץ. מתוך כך, רק חלק מהצוואה יקויים. דוגמה לכך גרמניה מחייבת להוריש לבין משפחה קרבה ראשונה חלק מהעזבון. לכן חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין מומחה לגבי נכסים שנמצאים בחו”ל, והצורך לאזן את העזבון בין היורשים, כרצון המצווה. משרדנו מומחה בתחום זה וישמח לסייע בתכנון הצוואה על פי מסת הנכסים במדינה הספציפית.

מהו הסכם בין יורשים?

על פי סעיף 110 לחוק הירושה, יורשים זכאים לשנות על ידם את חלוקת העזבון של המצווה, על ידי הסכם שהם עורכים בינהם. ניתן להגיש את ההסכם בזמן שמגישים את הבקשה לרשם הירושה לצו קיום צוואה או צו ירושה (כאשר אין צוואה). לרוב עושים שינויים בחלוקת העזבון משיקולי מס או מרצון לתת לאחד יותר משאר הזוכים בהסכמה. כל זאת אפשרי טרם העזבון חולק ואסור לאזן כספים מחוץ לעזבון, אלא אם ישולם מס מתאים. ולכן מאוד חשוב לתכנן את ההסכם עם עורך דין מומחה שיעזור עם הסכם מתאים שלא יגרור חיובי מס מיותרים. הסכם זה הוא רק בין זוכים.

מהו הסתלקות מעזבון?

על פי סעיף 6 לחוק הירושה, ניתן להסתלק מירושה כל עוד העזבון לא חולק כבר בבקשה להוצאת צו קיום צוואה ואו צו ירושה. ניתן להסתלק אף לטובת מי שאינו זוכה ובלבד שהינו קרבה ראשונה (בן זוג, צאצאים, אחים). דוגמה שכיחה לכך, ילדים שמסתלקים לטובת אימם כאשר אביהם הולך לבית עולמו. במקרה כזה הילדים אינם נחשבים יורשים.

מתי כדאי להפקיד את הצוואה ברשם הירושה?

ניתן להפקיד את הצוואה שחתמת עליה אצל רשם הירושה על מנת שיהיה תיעוד לכך שאכן יש לך צוואה, והצוואה לא תלך לאיבוד ו/או אם אתה חושד שיש למישהו אינטרס להעלים את צוואתך. הדבר אינו חובה. ביום לכתך לבית עולמך כאשר תוגש איזשהי בקשה לרשם הירושה צוואה זו ישר תעלה בפני רשם הירושות.

ביטול צו קיום צוואה

כאשר נודע לך שהיה למצווה צוואה, וצוואה זו הוגשה לרשם הירושה ואף ניתן צו קיום צוואה ולדעתך הצוואה נערכה ונחתמה באופן לא כשר ובחוסר תום לב שעה שהמצווה לא היה כשיר, ניתן להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה. התנאי העיקרי לכך שבית המשפט הנכבד יקבל בקשה זו הינו עניין השיהוי! ולכן צריך להגיש את הבקשה מרגע שנודע לך על קיומה. בנוסף לציין מהן הסיבות שהצוואה אינה כשרה ולא משקפת את רצון המצווה. לאחר שהצו מבוטל יש להגיש התנגדות לצוואה כדין (כלומר שני הליכים: ביטול והתנגדות). את הבקשה מגישים לרשם הירושה, ורשם הירושה יעביר אותה לבית המשפט לענייני משפחה. הליך זה הינו הליך מורכב ומשרדנו יודע כיצד לנהל הליך מורכב שכזה בהצלחה.