יישוב סכסוך

יישוב סכסוך

בני משפחה שהסתכסכו חייבים להגיש בקשה ליישוב סכסוך בטרם יגישו תביעותיהם בערכאה המתאימה (בית המשפט או בית דין רבני).

הליך הגישור הינו הליך חובה!

הרעיון שעומד מאחורי הליך זה, הוא לאפשר לצדדים להגיע להסכמות בדרך של גישור, בהסכמה ובדרכי שלום ולייתר את התביעות המשפטיות.
במהלך תקופה זו, הצדדים מנועים להגיש תביעותיהם, אולם ניתן להגיש סעדים זמניים דחופים כמו מזונות קטינים זמניים, חלוקת זמני שהות, טיפול רפואי דחוף וכו’.

אם הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה ביחידת הסיוע, הצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, יהיה הראשון שיוכל להגיש תביעה לערכאה המוסמכת לפי בחירתו ובתוך 15 ימים מסיום ההליך. במידה ולא הגיש תביעתו בפרק זמן זה, הצד השני יוכל לבחור את הערכאה המשפטית שמתאימה לו ולהגיש תביעותיו.

שלבי ההליך
1. לאחר הגשת הבקשה מוזמנים הצדדים ל-4 פגישות מהו”ת (מידע, היכרות ותיאום) עם עובדת סוציאלית שהוכשרה לתפקיד ובמידת הצורך יצטרף עורך דין מטעם היחידה.
2. הפגישות נערכות ביחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית המתאימה.
3. הפגישות יתקיימו בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה (יש אפשרות להאריך ב-15 ימים נוספים).
4. חובה להגיע לפגישה הראשונה!
5. בתוך 5 ימים מיום הפגישה האחרונה, הצדדים צריכים להודיע האם הם רוצים לקיים את שאר הפגישות או חותמים על טופס ויתור. אם שני הצדדים רוצים להמשיך עם הליך הגישור, יחתמו על טופס לעיכוב הליכים, וכך נשארת הזכות למי שפתח את ההליך לבחור ערכאה מתאימה (בימ”ש או בד”ר) אם בהמשך הליך הגישור לא יצלח. בכל מקרה על מנת להמשיך עם הליך הגישור נדרשת הסכמה של שני הצדדים.
6. לפגישה הראשונה יתייצבו הצדדים ללא ליווי משפטי, אולם החל מהפגישה השנייה ניתן להגיע לפגישות עם עורכי הדין מטעם הצדדים.
7. אם צד אחד בוחר לוותר על הליך המהו”ת (לאחר שהתייצב לפגישה הראשונה), יצטרך לחכות עד תום 60 הימים מיום הגשת הבקשה, על מנת להגיש תביעותיו. לציין שברשות ערכאה שיפוטית יהיה ניתן להגיש בקשה לקצר את תקופת ההמתנה.
8. אם יחידת הסיוע אינה קובעת פגישה בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה, ניתן יהיה להגיש בקשה לערכאה השיפוטית לקיצור הליכים ורק אז להגיש את התביעות.

טופס 1 בקשה להליך יישוב סכסוך