ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי מתקדם המאפשר לאדם לקבוע איך יראו חייו ולמנות לעצמו מבעוד מועד מיופה כוח שיטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו בעקבות התדרדרות במצבו. ההרעה במצב עשויה לנבוע מגורמים רבים, בין היתר מחלות, תאונות, דמנציה ועוד. קיומו של ייפוי כוח מתמשך מבטיח שלמרות הפגיעה בכושר השיפוט של האדם כתוצאה מגורמים אלה, הטיפול בו ייעשה בהתאם לרצונו המלא שעה שהיה כשיר.

ייפוי כח אינו קשור לגיל הממנה וניתן וצריך לעשות אותו בכל גיל בגרות!

ייפוי הכוח מתמשך יכול לטפל במכלול ההיבטים בפן האישי, הרפואי וכלכלי, או רק בחלקם והוא יכול לכלול גם “הנחיות מקדימות”, בהן הוא מבהיר למיופה הכוח כיצד לפעול בעתיד. אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 5 שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.

ניתן למנות מיופה כוח אחד או כמה מיופי כוח ביחד או לחוד ובתחומים נפרדים.
בפן האישי– כדוגמת היכן יגור? בית אבות או ביתו, עם מי ייפגש וכו’.
בפן הרפואי– כדוגמת קשר עם רופאים, מרשמים וכו’.
בפן הכלכלי– כדוגמת ניהול חשבונות בנק וכו’.

אנשי עסקים חייבים לערוך ייפוי כח מתמשך וללא קשר לגילם! מי ינהל את העסקים ויחתום בשמם? מי ישכיר את הדירות שברשותם לדוגמה, מי ידאג לחברה לניהול תקין ועוד נושאים חשובים לניהול העסק/ החברה שברשותם.

זוהי חלופה לאפוטרופסות, ללא צורך באישור בית המשפט, וכל זאת בזמן שהאדם כשיר כאמור ומסוגל להחליט על עצמו!

במקרים מסוימים ניתן לכלול בייפוי הכח פעולות מסוימות אולם יידרש לשם מימושן אישור בית משפט, ובמקרים אחרים מלכתחילה אי אפשר לכלול אותן בייפוי הכוח המתמשך.

הפעולות שמצריכות אישור מבית משפט בקצרה-
1. העברה שיעבוד, חלוקה של נכס.
2. עסקה במקרקעין (למעט השכרה).
3. הסתלקות מעיזבון.
4. תרומה בסכום של מעל 100,000 ₪.
5. פעולות משפטיות שעולות על 500,000 ₪.
6. משיכת כספים מקופת גמל, היוון כספי פנסיה וכו’.
7. מתן ערבות או הלוואה אם לא צוין מראש בייפוי כח.
8. מתן הלוואה שניתנה לה הסמכה, בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכח, או בסכום העולה על 100,000 ₪.

הפעולות שאינן נכללות בייפוי כח מתמשך ולא יינתן להם תוקף
1. פעולות אישיות כגון מתן גט, המרת דת, אימוץ, השתתפות בבחירות וכו’.
2. פעולות רפואיות כגון ניתוחים, החייאה, טיפולים כימותרפיים, הקרנות וכו’ (לצורך זה עורכים ייפוי כח לקבלת החלטות על טיפול רפואי לחולה הנוטה למות).
3. פעולות כלכליות כגון קביעת שמות מוטבים בקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים שונים וכו’.

עריכת ייפוי כוח מתמשך, והחתימה עליו מתבצעים בפני עורך דין מומחה אשר עבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בעריכת המסמך ויש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

על מנת להכניס את המסמך לתוקף צריך להגיש הודעה לאפוטרופוס הכללי.

משרדנו מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, ואנו בעלי מומחיות בכלי חדש זה, ומקפידים לערוך השתלמויות עומק על מנת למקסם ידיעותינו ולסייע ללקוחותינו לערוך את הסכם ייפוי הכח בצורה המיטבית ביותר.

קישור לטופס ייפוי כוח מתמשך