ידועים בציבור

ידועים בציבור

ידועים בציבור הינם בני זוג שחברו את חייהם ביחד, אך אינם נחשבים נשואים מבחינה משפטית במדינת ישראל.

אומנם המסגרת של ידועים בציבור עדיין לא הוסדרה בחקיקה, אך ניתן לראות כי הפסיקה מאפשרת לבני זוג ליהנות מהזכויות של ידועים בציבור.

מהם הקריטריונים של ידועים בציבור

ישנם קריטריונים להגדרה של ידועים בציבור, בהם בתי המשפט משתמשים על מנת להגדיר שני אנשים כידועים בציבור, אולם הרשימה אינה סגורה וקיימות פסיקות רחבות ושונות, המלמדות על הפרשנויות (מצומצמות ורחבות), של בתי המשפט בארץ לגבי המושג ידועים בציבור, הזמן והאופן שנדרש לחיות ביחד (לרבות לאחר זמן קצר של חיים משותפים, אפילו חודשים אחדים על מנת להיחשב ידועים בציבור).


מתוך כך, בני זוג עשויים להיות מוכרים כידועים בציבור, גם אם לא התקיימו חלק ממאפייניו המקובלים של קשר זוגי, כמו יחסי אישות ונאמנות הדדית, מגורים משותפים קבועים.

לידועים בציבור יש מעמד משפטי מחייב של זכויות וחובות מתוקף יציר הפסיקה- “הלכת השיתוף”.
הלכה זו מחייבת הוכחה במידה גבוהה של כוונת שיתוף ברכוש לאורך כל תקופת חייהם המשותפים (וזאת בניגוד לחוק יחסי ממון שחל על זוגות נשואים ואינו מצריך הוכחה).

כיום, הפער בין זכויותיהם וחובותיהם של הידועים בציבור לבין אלו של זוגות נשואים הולך ומצטמצם, וזאת בשל פסיקות בתי המשפט, ולכן קם הצורך לערוך הסכם לחיים משותפים, על מנת להסדיר זכויות וחובות של הצדדים למקרה של פרידה או מוות, ואף במקרה שאחד הצדדים נקלע לחובות והצד השני אינו מעורב בחובות אלו.

לציין שזוגות שנישאו נישואין אזרחיים בחו”ל זכאים להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין ואינם נחשבים כידועים בציבור, ולכן חלים עליהם זכויות וחובות על פי חוק יחסי ממון (כמו זוגות שנישאו בארץ).

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי הכרת ידועים בציבור, הן מהפן הזוגי והכרה משפטית של בני זוג כידועים בציבור לצורך חלוקת רכוש וכו’, והן בסכסוכי ירושה והכרת בן הזוג כידוע בציבור לצורך מיצוי זכויותיו על פי דין.

בנוסף, משרדנו מומחה בעריכת הסכמים לחיים משותפים ואנו רואים בחשיבות עצומה של הסדרת כלל העניינים בין הצדדים על מנת לייתר הליכים משפטיים לרבות צדדי ג’.