התנגדויות לצוואות

התנגדות לצוואה היא תביעה המבוססת על עילות המנויות בחוק הירושה ומהווה תביעה מרכזית בסכסוכי ירושה. התנגדות צוואה כרוכה בדרך כלל בהליכים משפטיים ארוכים, על כן חיווי דעת משפטי מקבל חשיבות אדירה במקרים אלו, שכן הליך כזה מצריך חישוב אסטרטגי של ניהול ההליך בצורה הטובה ביותר.

משרדנו מומחה בתחום זה, ומטפל בהתנגדויות לצוואות מורכבות ומאתגרות באופן יצירתי, תוך הבנת החוק והפסיקה ואף הבנת וראיית בתי המשפט לענייני משפחה בתחום התנגדויות לצוואות.

בית המשפט נוטה לכבד את רצונם של המצווים, אך יחד עם זאת, חשוב לדעת שבמקרים מסוימים הוא עלול למצוא פגמים בצוואה שנחתמה על ידי המצווה ולפסול אותה. הפגמים יכולים לכלול פגמים מהותיים או פגמים צורניים. פגמים פרצדוראליים צורניים כמו למשל החסרת חתימתו של עד/ הזנת שם לא נכון, ופגמים מהותיים. חשוב לדעת, במצבים של פגמים צורניים או הוראות חוק אחרות נטל ההוכחה על כך שהצוואה כשרה תעבור אל מבקש קיום הצוואה. רק איש מקצוע מומחה יכול לנהל הליך שכזה עם נטלים חשובים להוכחה בצורה מטבית ביותר ולדעת להעביר את הנטלים לצד השני.

כאשר אתה מרגיש שנעשה לך עוול, אתה מרגיש שהמנוח הוסת, לא היה כשיר והצוואה אינה משקפת את רצונו, יש להגיש את ההתנגדות לאלתר! ולדעת להתנהל בהתאם לפני הליך חשוב שכזה.

מהי הפרוצדורה להתנגדות?

כאשר זוכה בצוואה מגיש בקשה לרשם הירושה לצו קיום צוואה, חלק מההוראות של רשם הירושה זה לפרסם בעיתון מרכזי. מיום הפרסום תוך 14 ימים, יש להגיש בקשה לרשם הירושה להתנגדות לקיום הצוואה והרשם מעביר בקשה זו לבית המשפט לענייני משפחה. במקרה ולא ידעתם על הבקשה וניתן כבר צו קיום צוואה, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה לביטול הצו.

מהן העילות השכיחות לפסילת צוואה ע"פ חוק הירושה?

• היעדר כשירות – חשד שהצוואה לא נכתבה בצלילות דעת ובדעה שקולה (סעיף 26 לחוק הירושה). בכדי למנוע אפשרות בה בני המשפחה שאינם מרוצים מהצוואה יטענו טענה זו, כדאי לערוך צוואה בהקדם ולצרף אליה חוות דעת פסיכוגריאטרית.

• עשיית צוואה בכפייה ומבלי החופש לצוות (סעיף 27 לחוק הירושה).

• צוואה שנכתבה שלא בידי המצווה, או בנוכחות עדים שאינם כשרים (סעיף 28 לחוק הירושה).

• צוואה שנכתבה תחת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית (סעיף 30 לחוק הירושה) .

• צוואה סתומה ולא ברורה (סעיף 33 לחוק הירושה).

• צוואה שאינה מוסרית או בלתי חוקית (סעיפים 34 לחוק הירושה).

• צוואה שנוטה לטובת מי שלקח חלק בעריכתה (סעיף 35 לחוק הירושה).

מהי מעורבות בעריכת צוואה?

כאשר הנהנה מהצוואה לוקח חלק בעריכתה עד כדי מעורבות אקטיבית ונוכחות בזמן כתיבת וחתימה על הצוואה לרבות תשלום לעורך הדין, הדבר יגרום לפסילת הצוואה. לכן כאשר אמא או אבא מבקשים לערוך צוואה תדאגו לא להיות מעורבים בכך!

נוסף על עילות אלו ואחרות המנויות בחוק, לביהמ”ש יש שיקול דעת רחב שמאפשר לו לסטות מהרשימה המנויה בחוק כאשר ישנו רצף נסיבות שיכול להעיד כשלעצמו על הצורך בבטלות הצוואה.

על כן, הלכה זו מאפשרת לבעל הדין לטעון כי מכלול הנסיבות שהוצגו בהליך מלמדות כי נפקות הצוואה להתבטל. על ביהמ”ש במצב זה להסתכל על מכלול הנסיבות, כאשר גם אם כל עילה בנפרד לא מספקת בסיס לפסילת הצוואה, כולן יחד יכולות להוות עילה לפסילה ע”פ שיקולי ביהמ”ש.

מי יכול להתנגד לצוואה?

בישראל, מי שיש לו אינטרס משפטי בעזבון, כמו זוכים הנקובים בצוואה קודמת או יורשים בצוואה, יכול בדרך כלל להתנגד לצוואה. ע”פ פסיקת ביהמ”ש אדם המערער על צוואה חייב להיות “מעוניין בדבר”, דהיינו בעל אינטרס כלכלי ישיר בתוצאות הצוואה ובטלותה.

מהם מגבלות זמן להתנגדות?

חוק ותקנות הירושה מטילים מגבלות זמן במסגרתן יש להגיש התנגדויות לצוואה. מסגרת הזמן הספציפית עשויה להשתנות בהתאם לנסיבות, אך בדרך כלל מומלץ להעלות התנגדויות מיד לאחר שנודע על הצוואה על מנת לא לייצר שיהוי בהגשת ההתנגדות לרבות עניין חלוקת העזבון. כלומר, האם העזבון כבר חולק? אם חולק המשימה תהיה הרבה יותר מורכבת. בכל מקרה כל מקרה הינו לגופו ויש להתייעץ עם עורך דין מנוסה המתעסק בתחום.

דרישות כתב ותוכן בתביעת התנגדות למתן צו קיום צוואה

התנגדות לצוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה ע”פ המועדים המנויים בחוק ותקנות הירושה.
הכתב צריך לכלול את הפרטים הבאים:

• פרטי המתנגד: כולל שם מלא, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי יצירת קשר.

• פרטי המצווה: כולל שם מלא, כתובת, מספר תעודת זהות ותאריך פטירתו.

• פרטי הצוואה: כולל תאריך כתיבת הצוואה, מיקום הצוואה (אם ידוע), וכל הפרטים הנוגעים לתוכן הצוואה.

• הטענות של המתנגד: יש לציין את הסיבות המשפטיות או העובדות המתמקדות בחוסר התקיפות של הצוואה.

• ראיות ותיאורים: יש לספק ראיות ותיאורים שמתמקדים בתמיכה בטענות המתנגד. אלו יכולות לכלול מסמכים, תעודות, דוחות מקצועיים, תמונות ועוד.

• בקשות משפטיות: ניתן לכלול בכתב התנגדות בקשות משפטיות כמו בקשה להשהיית הצוואה, בקשה לפיקוח משפטי, או בקשה לשינוי בתוכנית ההחלטה.

תגובה לתוכן התנגדות צו קיום הצוואה

כתב תגובה יכלול בדר”כ טיעונים המלמדים כי אין תוקף לטענות שהוצגו בכתב ההתנגדות וייטען כי יש לדחות את הטענות. גם כתב התגובה יכלול את כל הראיות והתיאורים אשר מתמקדים בתמיכה בטענותיו.

מה קורה לעזבון המנוח בזמן שמתנהל הליך התנגדות לצוואה בבימ"ש?

בית המשפט הנכבד ימנה מנהל עזבון זמני אשר יטפל ברכוש אשר בעזבון עד להכרעת בית המשפט הנכבד כמו השכרת נכסים, ניהול כספי המנוח וכדומה.

מה קורה כאשר צדדים לא מצליחים לחלק בניהם את העזבון לאחר שניתן הצו?

בית המשפט הנכבד ימנה מנהל עזבון שיחלק את הרכוש בהתאם לצו קיום צוואה, או להחלטה אחרת של בית המשפט הנכבד.

מה ההבדל בין מנהל עזבון קבוע לזמני?

מנהל עזבון זמני הינו עד הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, מנהל עזבון קבוע הינו מקבלת החלטת בית המשפט הנכבד ועד חלוקת העזבון בפועל.

מה ההבדל בין צו ירושה ובין צו קיום צוואה?

צו ירושה הינו על פי דין כאשר אין צוואה, צו קיום צוואה הינו כאשר יש צוואה.

כמה זמן לוקחים הליכי התנגדות לצוואה?

הליכים אלו מתנהלים בבית המשפט לענייני משפחה ולוקחים בין שנתיים לשלוש שנים. סדרי הדין הינם סדרי דין אזרחיים, והוצאות המשפט לצד שמפסיד יהיה גבוה ביחס לגישת הוצאות משפטיות בבית משפט לענייני משפחה בארץ, (שם הגישה מקלה על מנת לא להגביר להבות בין צדדים ולהעצים את הקרע). המתנגד יהיה התובע, ומי שרוצה לקיים את הצוואה יחשב הנתבע.

גישור והסדר

במקרים מסויימים אנחנו ממליצים בחום לצדדים לבחור בגישור או במשא ומתן כדי לפתור מחלוקות על צוואה או על חלוקת עזבון מחוץ לבית המשפט. זה יכול להיות תהליך מהיר יותר וזול יותר מאשר כניסה למשפט.

אנו מומחים בתהליכי גישור, ומצליחים להביא את הצדדים להסכמות שכולות מבלי להלחם אחד בשני. אסור לשכוח שהצדדים לרוב הם קרובי משפחה דרגה ראשונה ולכן החשיבות בשלום בית חשובה מאוד.

החלטת בית המשפט

בסופו של דבר, בית המשפט יקבל החלטה לגבי תוקף הצוואה. אם הצוואה תיחשב כפסולה, בית המשפט רשאי לחזור לצוואה קודמת (אם יש כזו) או ירושה על פי דין.

חשוב להתייעץ עם עורך דין מוסמך המתמחה בענייני צוואה ועזבון אם אדם שוקל להתנגד לצוואה או להתגונן מפני ערעור. החוקים והנהלים סביב צוואות ועיזבונות יכולים להיות מורכבים, וייעוץ משפטי חיוני כדי לנווט את התהליך בצורה יעילה. בנוסף, ראוי לציין שפרטי החוק עשויים להשתנות עם הזמן, ולכן חשוב להיוועץ במשאבים המשפטיים העדכניים ביותר ובמומחים לקבלת הכוונה.

צוואה שנכתבה ונחתמה כראוי ע״י עורך דין, בנוכחות עדים ובהתאם לדרישות החוק, מקטינה משמעותית את הסיכוי שבית משפט יפסול אותה. ביהמ”ש רשאי לפסול צוואה בצורה מלאה, חלקית, בחלוקה מחדש על ידו, ביישוב סכסוך וכיו”ב.

אנו מעניקים ללקוחות המשרד ייעוץ משפטי יסודי ומקיף בעריכת כל סוגי הצוואות ומתי חובה לצרף חוות דעת פסיכוגריאטרית, תוך גיבוש פתרונות יצירתיים ומתן הגנה מקסימלית מפני התנגדויות. בנוסף, אנו מנהלים עזבונות ודואגים שרכוש המנוח ישאר מוגן עד לחלוקתו.