הסכמי ממון

הסכמי ממון

חוק יחסי ממון קובע שנכסים שנצברו במהלך תקופת הנישואין יחולקו באופן שווה בין בני הזוג במקרה של גירושין. בנוסף קובע החוק שרכוש שהיה ברשותו של אחד מבני הזוג טרום הנישואין יהיה שייך לו לאחר הגירושין, ואילו כל הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין שייך לשני הצדדים.

עם זאת, במקרי מסוימים בתי המשפט פוסקים על חלוקה גם על רכוש שהגיע עם צד אחד לקשר הזוגי טרם נישאו.
לכן ניתן לערוך הסכם ממון שתפקידו להסדיר את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג בעת פירוק הנישואין, בדרך ברורה וחד משמעית מבלי שבתי המשפט יצטרכו להתערב בסכסוך ולתת פרשנות משלהם.

ההיערכות המוקדמת למצב של פרידה, מאפשרת לבני הזוג לקבוע פתרונות לסוגיות רכוש מבעוד מועד ולמנוע חילוקי דעות, סכסוכים והליכים משפטיים יקרים בעתיד.

באיזה מקרים חשוב לערוך הסכם ממון?

להסכם הממון חשיבות עליונה בהגנה על הנכסים הכלכליים, בעיקר כאשר יש פערים פיננסיים ניכרים בין שני הצדדים.

– כאשר יש רכוש שאחד הצדדים קיבל בירושה, או במתנה.
– כאשר לאחד מבני הזוג עסק בבעלותו (שוויו של העסק בתקופת הנישואין יהיה בבחינת רכוש משותף ויחולק בין בני הזוג).
– כשאחד מבני הזוג הוא בעל קריירה הכרוכה במוניטין מקצועי, או באופציות שקיבל ממקום העבודה.
– כשלשני בני הזוג יש חברות, או עסקים והם מעוניינים לשמור על נפרדות בפן העסקי.

חשיבותו של ההסכם גדלה כשמדובר בפרק ב׳, כשכל אחד מהצדדים מגיע כשברשותו נכסים ורכוש משלו. הסכם מסודר, שמעגן את הרכוש וחלוקתו, יצמצם את הסיכוי לקונפליקטים וסכסוכים במקרה של גירושין.

לאחר החתימה על ההסכם יש לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה, על מנת להכניסו לתוקף.

יש לציין שגם בני זוג שחיים יחדיו ללא נישואין, יכולים לערוך הסכם לחיים משותפים על מנת להסדיר רכושם.

ישנה חשיבות רבה בניסוח הסכם ממון. מחד להיות רגישים עם הצדדים, מאידך להיות מדויקים לגבי אופן הניסוח, על מנת שלא יהיו פרצות באופן שההסכם נכתב ולבתי המשפט תהיה פרשנות שונה מרוח הדברים עת ההסכם נחתם.

אנו מומחים בניסוח הסכמי ממון מדויקים, ומנוסחים היטב כמו פלדה שלא ניתנת לפיצוח!