דיני עבודה ומגן

דיני עבודה ומגן

חוקי המגן עוסקים ביחסי הגומלין המתקיימים בין עובדים לבין מעסיקים. חוקים אלה מעגנים משפטית את הזכויות להן זכאי כל אחד מהעובדים השכירים במדינת ישראל.

על חוקי המגן נמנים, בין היתר, חוק הגנת השכר, חוק דמי מחלה, חוק פיצויי פיטורין ועוד.

האחריות לאכיפת חוקים אלה מוטלת על משרד הכלכלה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

כמשרד עורכי דין שמתמחה בתחום דיני העבודה, אנו נתקלים לא פעם בסכסוכים מרים שמתגלעים בין מעסיקים לבין עובדים.

אנחנו מקפידים לבחון כל מקרה ומקרה לעומק ובודקים אם אכן נעשה עוול. לאורך השנים ייצגנו עובדים שזכויותיהם נרמסו ונלחמנו כדי להגן על זכויותיהם. לצד זאת, ייצגנו גם חברות שנאלצו להתמודד עם תביעות לא הוגנות מצד עובדים.

במקרים שבהם אנו מגלים שאכן יש חשש לפגיעה בזכויות ולקיפוח ומצד שני – תביעה לא מוצדקת, אנחנו יוצאים להגנתם של לקוחותינו. בשלב ראשון, אנו מעדיפים להידבר עם הצד השני במטרה לחסוך הליכים משפטיים ארוכים ומתישים ולהשיג את התוצאה המיטבית עבור לקוחותינו. כאשר אנו נתקלים במבוי סתום, אנו פונים לערכאות השיפוט ופועלים במלוא הכח כדי למצות את הדין ולהגן על הזכויות שנפגעו.

פגישת ייעוץ למעסיקים
כיצד מומלץ למעסיקים להתנהל? באיזה פעולות כדאי לנקוט על מנת למנוע תביעות מצד העובדים?
בדיוק לשם כך יצרנו מערכת סדורה של כלים להעסקת עובדים, הכוללת, בין היתר, חוזה העסקה ומסמכים נוספים הנוגעים בכל שלבי העסקתו של העובד בחברה, החל משלב פרסום מודעת הדרושים, דרך ראיון העבודה ועד לסיום ההעסקה.
מערכת זו מתעדכנת כל הזמן בהתאם לחוקים ולתקנות חדשות ועומדת לרשותם של לקוחותינו.
אנו מעניקים ללקוחותינו המעסיקים ייעוץ שוטף בכל הקשור לניהול עובדים תוך ביצוע פעולות מנע, שמטרתן הפחתת כמות תביעות משפטיות לרבות הפחתת סכום התביעה.
אנו עושים בדיקה מדגמית של תלושי השכר לצורך “איתור תקלות” בתלושים המונפקים לעובדים, ותיקונם טרם אחד העובדים יגיש תביעה כנגד המעסיק.

פגישת ייעוץ לעובדים
כיצד ניתן לדעת מה הזכויות המגיעות לי?
פגישת הייעוץ מיועדת לעובדים העומדים בפני התחלת עבודה חדשה, או לפני התפטרות/פיטורים, והיא מאפשרת לכל עובד לוודא שהוא זוכה לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו כחוק.