אפוטרופסות

אפוטרופסות

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כאשר אדם אינו כשיר לקבל החלטות בעבור עצמו, בית המשפט לענייני משפחה ימנה לו אפוטרופוס.

האפוטרופוס יכול לכלול מינוי על רכוש או גוף או שניהם, יכול להיות קבוע או זמני.
לעיתים נדרש מינוי אפוטרופוס באופן דחוף, וזאת כשיש צורך בביצוע פעולה רפואית דחופה ומיידית.

על פי חוק לתפקיד זה יכול להתמנות כל אדם (אחד או יותר), קרוב משפחה, עורך דין, תאגיד ואף האפוטרופוס הכללי (לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה).

לאחר שבית המשפט אישר את המינוי, החוק קובע חובות דיווח על האפוטרופוס, כדי לאפשר פיקוח על האופן בו הוא פועל ולכן על האפוטרופוס להגיש דיווח ראשוני לגבי נכסיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס (בעבר נקרא חסוי) “פרטה” וסל מחיה, ופעם בשנה דו”ח “פרטה” (דו”ח המפרט הוצאות והכנסות של האיש).

ישנן פעולות שביצוען דורשות אישור מבית משפט, כמו עסקאות בנכסי מקרקעין, מתן הלוואה וכו”.

יש להדגיש, במקרים מסוימים ניתן למנות לאדם תומך החלטות כחלופה שבה נשמרות יותר עצמאותו וזכות ההחלטה שלו מאשר באפוטרופסות.

תומך החלטות
תומך ההחלטות אינו מקבל החלטות עבור האדם שעבורו מונה, אלא מסייע לו לקבל מידע מגופים שונים, להבין את המידע הרלוונטי תוך פירוט החלופות האפשרויות, ולקבל החלטות בהתאם להשקפות ולרצונות של אותו אדם.

יש לציין שבמקרים מסוימים תומך החלטות יכול להחליט עבור האדם שעבורו מונה (תלוי מקרה).

טפסים
בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר

בקשה למינוי תומך החלטות שהמבקש הוא שמקבל החלטות

בקשה למינוי תומך החלטות שהמבקש הוא אינו מקבל ההחלטות